Vooraf
De ruimte is 10 minuten voor aanvang van de les toegankelijk zodat je rustig de tijd hebt om je te installeren. Draag kleding waarin je makkelijk kunt bewegen. Graag een grote schone (hand)doek meenemen (groot genoeg om een yogamat te bedekken). Yogamatten, kussentjes, meditatiebankjes en dekentjes zijn aanwezig. Natuurlijk kun je ook je eigen mat en dergelijke meenemen.

Eigen grenzen
Je wordt uitgenodigd om binnen je eigen unieke mogelijkheden deel te nemen aan de yogales. Het is belangrijk om tijdens een les de eigen grenzen in acht te nemen, lichamelijk of anderszins. Ieder mens is immers anders. Bij twijfel: raadpleeg de huisarts of fysiotherapeut!

Betaling
Zie voor de lestijden en kosten deze pagina. Graag voor aanvang van een lesblok het bedrag overmaken op rekeningnummer NL74 ASNB 0706836308 t.n.v. Helderhart. o.v.v. startdatum van workshop, lesblok of cursus. Als je later instroomt, betaal je een evenredig deel van het bedrag.

Covid 19
De ruimte is groot genoeg om bij binnenkomst en tijdens de les de anderhalve meter in acht te nemen. Desinfectiemateriaal is zo nodig aanwezig. Er wordt gezorgd voor voldoende ventilatie en de ruimte wordt tussen de lessen door gelucht. Bij klachten word je dringend verzocht thuis te blijven.