Overige info

Meenemen
Er zijn matjes en dekentjes aanwezig. Zorg zelf voor een grote (hand)doek voor op je matje en kleding waarin je makkelijk kunt bewegen.
De locatie is 10 minuten voor aanvang van de les toegankelijk.

Een les inhalen
Ben je een keer verhinderd, dan kun je de les inhalen in dezelfde week of in de eerste lesweek erna. Wanneer je hier gebruik van wilt maken, laat dan weten wanneer je de les gaat inhalen.

Betaling
Graag voor aanvang van een lesblok of training het bedrag overmaken op rekeningnummer NL74 ASNB 0706836308 t.n.v. Helderhart. o.v.v. weekdag en lestijd.

Eigen grenzen
Je wordt uitgenodigd om binnen je eigen unieke mogelijkheden deel te nemen aan de yogales. Het is dus belangrijk om tijdens een les de eigen grenzen in acht te nemen, lichamelijk of anderszins. Ieder mens is immers anders. Bij twijfel: raadpleeg de huisarts of fysiotherapeut!